musztra

i

Autor: źródło ZDZ

Edukacja

120 uczniów z całej Polski bierze udział w przeglądzie musztry paradnej klas mundurowych w Radomiu

2024-05-28 13:22

Ważne jest poczucie rytmu i koordynacja. W Radomiu trwa Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Na placu Jagiellońskim prezentują się pododdziały z 7 szkół z całej Polski.

Przed dwa dni na placu Jagiellońskim kadeci z klas mundurowych prezentują dwa programy dowolny i obowiązkowy. Ich poczynania ocenia jury złożone w wojskowych żołnierze pułku reprezentacyjnego, pododdziału policyjnego i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- W tym przeglądzie bierze udział 7 zespołów czyli 120 osób. Są reprezentanci z Kielc, Ciechanowa, Węgrowa czy Sokołowa. Wszystkie występy są oceniane według regulaminu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie oceniają wszystkie elementy musztry takie jak zwroty, występowania, marsz z oddaniem honoru przez pododdział - mówi Paweł Raczyński nauczyciel z Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu.

Każdy z uczestników przeglądu chcę się zaprezentować jak najlepiej.

- Trudne jest to wyćwiczenie, chodzenie, zwroty, przechodzenie i przeformowanie. Jeżeli chodzi o musztre paradną to układ, który sami musimy wymyśleć - mówi Gabriela Pałgan z Kielc.

Przegląd odbywa się w Radomiu po raz pierwszy.