Pałac w Wilanowie

i

Autor: Źrodło: Pixabay (zdjęcie poglądowe)

QUIZ - Co wiesz o Rzeczpospolitej Szlacheckiej?

2024-05-17 12:52

Przygotowaliśmy dla Was quiz w którym będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Jednym z najważniejszych momentów w historii naszego kraju był połączenie się Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powstała w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała na przestrzeni kilku wieków od Unii Lubelskiej do ostatniego rozbioru kraju. Co pamiętacie z lekcji historii o tym kraju? Czas to sprawdzić! Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 8.

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Quiz

Pytanie 1 z 8
W którym roku miała miejsce Unia Lubelska?