Zdjęcie poglądowe

i

Autor: Źrodło: Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Ruszyły konsultacje dotyczące Programu Rozwoju Terenów Zieleni

2022-12-09 9:51

Projekt ma na celu m.in. poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Więcej o tym w artykule.

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni. Ich celem jest zarówno zaznajomienie z nim mieszkańców jak i zebranie uwag. Prace nad założeniami projektu rozpoczęły się w 2020 roku i toczyły się przy udziale mieszkańców. Program zakłada m.in. zwiększenie ilości zieleni w mieście jak i jej dostępności a także poprawę estetyki miasta:

Projekt planu uwzględnia m.in. zwiększenie ilości terenów zieleni i ich dostępności, poprawę jakości i trwałości istniejących aranżacji zieleni urządzonej, poprawę estetyki miasta, zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych oraz niekorzystnych czynników, w tym hałasu, zanieczyszczeń czy wysp ciepła, a także zwiększanie retencji poprzez elementy błękitno-zielonej infrastruktury. Wszystkie te działania mają na celu m.in. poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji - warunków życia w mieście. - Czytamy na stronie miasta.

Konsultacje potrwają do 26 grudnia. Uwagi do projektu można zgłaszać drogą mailową na konsultacje@umradom.pl jak i w jednym z trzech punktów konsultacyjnych: Biuro Obsługi Mieszkańca przy ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19), Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) i Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

W trakcie konsultacji miasto planuje również otwarte spotkanie z mieszkańcami które odbędzie się 15 grudnia w Kamienicy Deskurów. Więcej informacji na temat konsultacji znajdziecie pod TYM linkiem.