Uczniowie z PSP 32 w Radomiu znają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym [FOTO]

2021-11-04 9:16

W ramach lekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drogach, uczniowie klasy 2B z PSP 32 w Radomiu wraz z Żyrafą Lokatką wybrali się na spacer na najbliższe skrzyżowanie.

Głównym celem wycieczki było zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w pobliżu jezdni oraz nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę.

Dzieci z zainteresowaniem obserwowały ruch drogowy, zachowania pieszych i pojazdów, zwróciły również uwagę na charakterystyczne znaki drogowe i ich znaczenie oraz oznakowanie przejścia dla pieszych. Następnie dzieci wraz z Żyrafą Lokatką przeszły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po powrocie do szkoły odbyła się pogadanka podkreślająca znaczenie przestrzegania zasad ruchu drogowego i uświadomienia konsekwencji ich łamania.