Skrzyżowanie ulic Waryńskiego i Wyszyńskiego

i

Autor: Google (zdjęcie z 2017r.)

Ul. Waryńskiego i ul. Wyszyńskiego zostaną objęte płatnym parkowaniem - Od kiedy?

2021-07-27 11:22

Powiększenie Strefy Płatnego Parkowania nastąpi na wniosek mieszkańców.

Kolejne ulice zostaną objęte strefą płatnego parkowania. Od 16 sierpnia, parkomaty będą obowiązywać na ulicach Waryńskiego i Wyszyńskiego. Jak czytamy na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, powiększenie strefy nastąpi na wniosek mieszkańców:

W uzasadnieniu projektu uchwały napisano, iż ulice te stały się parkingiem zwłaszcza dla osób pracujących w miejscach objętych SPPN, uniemożliwiając ich mieszkańcom postoje pojazdów w rejonie miejsca swojego zamieszkania, natomiast innym kierowcom rotacyjne parkowanie. Rozszerzenie obszaru strefy o ulice sąsiadujące z tymi dotychczas nią objętymi ma pozwolić zwiększyć rotację samochodów, a tym samym spowodować, że prawdopodobieństwo skorzystania z wolnych miejsc parkingowych będzie znacznie wyższe.

Dotychczas strefa płatnego parkowania nie obowiązywała na tych ulicach, ponieważ miejskie wodociągi prowadziły tam prace związane z wymianą podziemnych instalacji.

Quiz. Najważniejsze wydarzenia w Polsce po 2000 roku. Pamiętasz je?

Pytanie 1 z 15
Papież Jan Paweł II zmarł w 2005 roku. Pamiętasz w jaki dzień?
ESKA XD #027 - TOKIO 2020, KRÓLOWA I KONKWISTADOR, ASFALT Z GUMY