Ul. Żeromskiego w Radomiu

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - Ilu było mieszkańców Radomia?

2022-09-21 14:36

Chociaż w województwie mazowieckim jest więcej mieszkańców, to liczba radomian spadła. Więcej o tym w artykule.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin. Według ostatecznych wyników, liczba ludności polski w 2021 wynosiła ponad 38 mln, czyli o 1,2% mniej w porównaniu z danymi ze spisu wykonanego w 2011 roku.

Jednocześnie mazowieckie jest jednym z czterech województw w których wzrosła liczba mieszkańców. Porównując dane z obu spisów, województwo miało w 2021 roku ponad 5,5 mln mieszkańców (14,5% ogółu ludności kraju), czyli o ponad 246 tys. więcej niż w 2011.

A jak wyglądają statystyki dla Radomia? Według danych nasze miasta się wyludnia. W 2021 Radom liczył ok. 201 tys. mieszkańców. Oznacza to, że z miasta ubyło prawie 20 tys. osób. Obecnie, co czwarta osoba jest w wieku emerytalnym:

W największym stopniu ubyło osób w wieku produkcyjnym, bo aż 26 tys. Jednocześnie w tym samym czasie aż o 12 tyś wzrosła liczba osób w wieku emerytalnym. Wskazuje to na proces starzenia się mieszkańców Radomia - Powiedział Tomasz Zegar z Urzędu Statystycznego.

W Powiecie Radomskim liczba mieszkańców wzrosła o 1800 osób, jednak w niektórych gminach i miastach jak Pionki czy Iłża liczba ludności spadła.