DPS Wierzbica

i

Autor: FB Dom pomocy społecznej w Wierzbicy

3000 osób skorzystało z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2023-02-01 13:57

​Starają się wspierać osoby niepełnosprawne, starsze oraz rodziny. Powiat podsumował minione 12 miesięcy jeżeli chodzi o pomoc społeczną.

Działania z zakresu pomocy społecznej w powiecie radomskim prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2022 roku pomoc dotarła do 3 tysięcy osób, na ten cel przekazano 38 milionów złotych.

- Każda osoba uratowana, każda rodzina wsparta to osoby,które powrócą do życia społecznego i będą w nim uczestniczyć z korzyścią dla siebie i całego społeczeństwa. To co jest ważne to fakt, że pomoc społeczna jest też pracodawcą. Zatrudniamy w ten sposób 400 osób. Ważna dla nas była także budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Krzyżanowicach. To jest placówka hybrydowa. Tam są usługi opiekuńcze całodobowe- wpisujące się trochę w opiekę wytchnieniowa jak i działania opiekuńczo- aktywizujące osoby niepełnosprawne. Centrum ma 23 miejsca z czego 8 może korzystać z pobytu dziennego przez osiem miesięcy - mówi Jolanta Borek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiat radomski prowadzi 3 domy pomocy społecznej - w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy.

- Realizujemy jeden z pilotażowych programów aktywizujących osoby niepełnosprawne przebywające w domach pomocy społecznej. W ubiegłym roku 60 mieszkańców wzięło udział w szkoleniach aktywizujących celem których było wejście na rynek pracy. 10 osób jest na stażach u pracodawców. Mamy świadomość że dps-y w najbliższych latach będą zmniejszane. Będzie mniejsza liczba dpsów i mniejsza liczba osób tam przebywających, stąd takie działania będą dla nich potencjałem na przyszłość - mówi Jolanta Borek

W pomocy domów pomocy społecznej w 2022 roku skorzystało 386 osób.