Dłuższy termin składania projektów do BOM!

2022-02-17 10:54

Nie do 20, a do 27 lutego można zgłaszać swoje projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Samorząd województwa wydłużył termin nadsyłania pomysłów przez mazowszan. W tym roku do wydania jest 25 milionów złotych.

​Do wydania będzie 25 milionów złotych. Do niedzieli, 27 lutego przedłużono przyjmowanie pomysłów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To będzie trzecia edycja projektu.

Zachęcamy do składania swoich projektów, pomysłów. To od beneficjentów będzie zależało co zostanie zrealizowane w regionie radomskim. Do tej pory złożono około 29 projektów z subregionu radomskiego - powiedział Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.

Do zgłaszania pomysłów zachęca marszałek Mazowsza:

Mazowszanie sami najlepiej wiedzą, jakie działania i projekty powinny być realizowane w naszym województwie. Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego pokazują nam, które dziedziny potrzebują wsparcia. W ubiegłym roku pięć projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców, a nie spełniały wszystkich wymagań, zdecydowaliśmy się zrealizować poza budżetem obywatelskim. Okazało się, że są bardzo ważne społecznie. Cztery z nich dotyczyły bezpieczeństwa na drodze i zakładały budowę bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych – powiedział marszałek Adam Struzik.

Według zapowiedzi, lista zwycięskich projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku zostanie opublikowana do 30 czerwca.