PUP Radom

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Powiat radomski

Sebastian Murawski dyscyplinarnie zwolniony z funkcji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

2024-06-20 13:42

Dyrektor Urzędu Pracy Sebastian Murawski został dyscyplinarnie zwolniony ze stanowiska przez starostę radomskiego. Starostwo powiatowe dokonało zmian w wyniku kontroli przeprowadzonej w urzędzie. Sam zainteresowany zamierza walczyć o swoje prawa w sądzie.

Sebastian Murawski był dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy od 2020 roku. Nadzorował pracę urzędu w trakcie pandemii i pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie. Na stanowisku zastąpił Józefa Bakułę. Wczoraj decyzją starosty Waldemara Trelki został dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

Ma to związek m.in. z wynikami okresowej kontroli wewnętrznej w PUP. Wykazała ona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz inne nieprawidłowości. Kolejny audyt w PUP właśnie trwa, a wstępne ustalenia wskazują na możliwe kolejne naruszenia przepisów. Wobec powyższego, jak również z uwagi na brak współpracy dyrektora przy wyjaśnieniu całej sytuacji, postanowiłem rozwiązać z nim umowę o pracę w takim właśnie trybie - pisze w na swoich kontach w mediach społecznościowych Waldemar Trelka.

Sebastian Murawski nie zgadza się z decyzją starosty.

Potwierdzam, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Starosta Radomski Waldemar Trelka rozwiązał ze mną bez wypowiedzenia  umowę o pracę. Wręczono mi pisemne oświadczenie zawierające przyczyny stanowiące podstawę podjęcia powyższej decyzji, którą uważam za krzywdzącą, jak również niezasadną. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oparte zostało o przyczyny i okoliczności, którym stanowczo zaprzeczam.Ze względu na powyższe, zamierzam dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Pragnę podziękować pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za ostatnie cztery niełatwe, ale jakże owocne lata wspólnej pracy. Praca z Wami to był zaszczyt - pisze w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu Sebastian Murawski.

Obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy będzie pełnił Piotr Krakowiak. Powiatowy Urząd Pracy jest finansowany z budżetu powiatu radomskiego i miasta Radomia.